top of page

Over Toolkids

Wat is kindercoaching?

Kinderen komen wel eens in een situatie terecht die ze als moeilijk ervaren.

Soms zijn er leerproblemen, of heeft er een gebeurtenis plaatsgevonden die het kind moeilijk kan verwerken. Ook kan het onduidelijk zijn waarom uw kind niet lekker in zijn vel zit. Dit kan u als ouder een machteloos gevoel geven.

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende begeleidingsvorm van zowel kinderen als hun ouders. Als kindercoach help ik uw kind bij de zoektocht naar zijn of haar talenten, eigenwaarde en zelfvertrouwen, maar ook naar de oorzaak voor de problemen die uw kind ervaart.

Samen met uw kind kijk ik welke vaardigheden het nodig heeft om grip te krijgen op zijn of haar situatie. Kinderen geven vaak op hun eigen manier aan wat hun probleem is. De kracht van een kindercoach is om dit te begrijpen en te vertalen naar een oplossing.


Hoe werkt de Toolkids methode?

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te beoordelen wat Toolkids voor uw kind kan betekenen. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

 

Wanneer u besluit om met Toolkids verder te gaan, ontvangt u een intakeformulier. Dit vult u in en stuurt u op naar Toolkids. Hierna wordt een intakegesprek gepland. Tijdens dit gesprek gaan wij de juiste hulpvraag vaststellen.  Ook leg ik hierin de door mij gehanteerde werkwijze uit.

 

Na het intakegesprek start het coachtraject. De sessies zullen plaatsvinden in de praktijk van Toolkids. De sessies, die ik samen met uw kind zal hebben, duren ongeveer een uur. Met hem of haar bepaal ik de juiste werkwijze. Met behulp van verschillende spelvormen gaan wij op zoek naar de juiste oplossing.

 

De hulpvraag en het verloop bepalen hoeveel sessies uw kind nodig zal hebben.

Na vijf sessies plan ik samen met de ouders een evaluatiegesprek. Hierin bespreken we de ontwikkeling van uw kind en hoe het coachingstraject tot nu toe verlopen is. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kunnen we er nog een aantal sessies aan vast koppelen.

 

Toolkids Tools

Door verschillende werkvormen toe te passen kan het kind spelenderwijs ontdekken waar zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden liggen en leren hoe het deze kan gebruiken in moeilijke situaties.

Met de tools die ik uit mijn gereedschapskist te voorschijn kan halen, wil ik kinderen die hoogsensitief zijn en hun ouders handvaten bieden. Zodat zij beter met hun gevoeligheid kunnen omgaan.

 

Ik kan ze leren omgaan met:

  • hun boosheid en heftige emoties

  • angsten en slecht slapen

  • veranderingen en nieuwe situaties

  • problemen op school


Ik kan ze leren om:

  • meer zelfvertrouwen te krijgen

  • zich beter te begrenzen

  • zich te ontspannen


Ook hanteer ik de methode: Ik leer anders - coaching voor kinderen die denken in beelden en plaatjes en niet in woorden, z.g. Beelddenkers.
De leermethodes in het reguliere onderwijs worden door hen vaak niet goed begrepen en onthouden. Daardoor kunnen deze kinderen een leerachterstand oplopen. In- Ik leer anders -, leer je hoe je de lesstof vertaalt naar beelden. Hiermee krijgt de beelddenker grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden lesstof. 

Bekijk ook mijn LinkedIn profiel voor een totaal overzicht van behaalde certificaten​ en verdere uitleg van de bovengenoemde methoden. Blijven er nog vragen onbeantwoord dan kunt u uiteraard ook direct contact opnemen.

 

 

bottom of page